הרבה יותר ממשרד חקירות

הדרכה והרצאות

הנדון: הבעת תודה

ברצוני להודות לך על תרומתך להצלחת הסדנאות במהלך שלושת החודשים האחרונים.

השתתפותך כמרצה בנושא מטרת ברור התאונות מנקודת המבט של חוקר מחב` חקירות זכתה להדים חיוביים ביותר מהמשתתפים והוותה נדבך מוצלח ביותר מתוכנית הלימודים.

אני מקווה להמשך שיתוף פעולה חיובי ביננו גם בעתיד.

בברכה,
אריה שרון
מחלקת הדרכה
המוסד לבטיחות ולגהות


מר דני אנגל

דני שלום,

אני מבקש להודות לך באופן אישי, על הרצאתך המצוינת בכינוס אלמנטר 2001 שנערך באילת.
הרצאתך תרמה רבות להצלחת הכינוס.

בברכה,
יוסי מנור
יו”ר הועדה לביטוח אלמנטרי
מנהל התוכנית המקצועית בכינוס


לכבוד:

מר דני אנגל

א.נ.

הנדון: הבעת תודה

חובה נעימה היא לי להודות לך על הרצאתך המענינת בפני ציבור סוכנינו.

קהל השומעים התרשם מאוד מתוכן ההרצאה ומהתמצאותך המקצועית בנושא.

חן חן.

בברכה,
כלל חברה לביטוח בע”מ
י. קיהל, סמנכ”ל


לכבוד:

דני אנגל
מנכ”ל חברת בטיחות אנוש

הנדון: הבעת תודה

ברצוני להודות לכך באופן אישי על הרצאתך המלמדת.

מצורף שי סימלי כאות תודה והערכה על תרומתך להעשרתם המקצועית של עובדת AIG GOLDEN.

בכבוד רב,
מיכל מלאכי
מנהלת הדרכה


לכבוד

מר דני אנגל
בטיחות אנוש
רח` יגאל אלון 157
תל-אביב

דני שלום,

ברצוני להודות לך על הרצאתך המעניינת והמעשירה בפני מחלקת החבויות שלנו.

אבקש לנצל הזדמנות זו לברך אותך בפרחים לחג אביב שמח.

בברכה,
יעל פינקלמן – נייגר, עו”ד
מנהלת מחלקת תביעות-חבויות
קבוצת כלל ביטוח


לכבוד:

דני אנגל
בטיחות אנוש
תל-אביב

א.נ.,

הנדון: הרצאתך ביום העיון של א.י.ל.ת – האגודה הישראלית לגהות תעסוקתית

ברצוני להודות לך על הרצאתך “חקירת תביעות בנושא מחלות מקצוע” ביום העיון של האגודה הישראלית לגהות תעסוקתית בתאריך 18/6/03.

אין ספק שהרצאתך תרמה רבות לחברי האגודה בנושא שהם לא עוסקים בו ביום יום, אך הוא חשוב ביותר להבנת תחום המשיק לעבודתם.

נשמח לראות בימי העיון הבאים של האגודה.

בברכה,
דר בני מלנקי
יו”ר א.י.ל.ת

לקבלת דפי מידע חינם, אנא מלא/י את הפרטים הבאים:

חדשות

News Scroll