הרבה יותר ממשרד חקירות

חקירות שזכו להערכה

קראנו בעיון עת חקירתכם בנדון.

החקירה מעניינת ומועילה.

הרשו לנו להביע הוקרתנו על העבודה היפה שהושקעה ואשר גם הניבה תוצאות. נא העבירו תודתנו גם לחוקרים שפעלו בשטח במקרה זה.

ד. הררי, עו”ד
מחלקת תביעות


… חובה נעימה לי לחזור ולציין מה שכבר נמסר לכם בעל פה – את השקידה הרבה ואת ההישגים המצויינים של משרד החקירות בטיחות אנוש בתיק זה.

בכבוד רב
אורי קוזלובסקי, עו”ד


הרינו להודות לכם על החקירה היסודית והמעמיקה שביצעתם בתיק זה ועל הופעתכם המרשימה לעדות בבית המשפט.

הצלחתכם הצלחתנו.

בכבוד רב
יצחק גורי, עו”ד


אני מתכבד להודיעכם כי בתביעתו של הנפגע הנ”ל הושג הסדר פשרה, ולפיכך אין עוד צורך בביצוע חקירות נוספות.

הסדר הפשרה הושג לאור העבודה המצויינת אשר נעשתה על ידכם ואשר הביאה להסדר פשרה נוח ועל סכום זעום.

אני תקווה כי לאותה עזרה נזכה גם בתיקים אחרים אשר תוצאותיהן תהיינה דומות.

בכבוד רב,
א. אלבינצר, עו”ד


אני מוצא לנכון להביא לידיעתכם כי בעקבות החקירות המוצלחות אשר בוצעו על ידכם בתיק זה, המומחה הרפואי אשר מונה קבע כי לא נותרה לנפגע הנ”ל נכות כלל.

בכבוד רב
א. אלבינצר, עו”ד


מצב לעיונך פסק דינו של השופט רמזי חדיד המדבר בעד עצמו.

הבהרתי לנציגי עיריית חיפה (בכתב ובעל-פה) כי פסק-דין זה מדגים את החשיבות הרבה של חקירות טובות, המשמשות כלי בידי הפרקליט לצורך הדיפת תביעה.

אני מוצא לנכון פעם נוספת, להביע תודה והערכה על עבדותכם המסורה והיעילה בתיק זה ובכלל.

אבנר קלוזנר, עו”ד


הריני לאשר קבלת דו”ח חקירה מהיום.

כל הכבוד!!!

א. אלבינצר, עו”ד


מאשר בתודה קבלת הדו”ח המפורט והיסודי אשר הוכן ע”י משרדכם.

בכבוד רב,
עפר יחיאלי, עו”ד
מרדכי – אלון ושות`, עו”ד


הננו לציין הערכתנו על קבלת דוח חקירה ממצה, ערוך בצורה מסודרת, תוך התייחסות לכל הנושאים הרלוונטיים.

ר. ינקו – פינקלשטיין, עו”ד

לקבלת דפי מידע חינם, אנא מלא/י את הפרטים הבאים:

חדשות

News Scroll